Informatie

Wie moet nu aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2018

    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2018 die pas effectief starten met school op 1 september 2021 (schooljaar 2021-2022)

  • Kinderen die van school willen veranderen

 OPGELET:

  • kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.
  • Broers en zussen van kinderen die er al schoollopen of kinderen van personeelsleden van de scholen vallen buiten de digitale aanmeldingsprocedure en kunnen zich tussen 3 en 14 februari 2020 inschrijven tussen 08:30 en 15:00. Maak daarvoor een afspraak met de school.